söndag 29 juli 2012

På jakt efter blod

 Ett gäng forskare ger sig ut bland världens ursprungsbefolkningar för att spåra människans rötter. Human Genome Diversety Project, HGDP, är ett kontroversiellt äventyr i forskningens tjänst.

Med genteknik kan man idag spåra människan tillbaks till hennes rötter. För forskare som arbetar med evolution råder bråda tider. I och med den världsomfattande migrationen blir det allt svårare att spåra vårt ursprung. För att inte denna värdefulla information ska gå till spillo bildades 1991 Human Genome Diversety Project av antropologer, arkeologer och biokemister från olika länder.

Målet är att samla in DNA från ursprungsbefolkningar runt om i världen. Sir Walter Bodmer från Oxfords Universitet, en av initiativtagarna till HGDP, leder arbetet med att bygga upp en blodbank som ett genetiskt arkiv över människans evolution.

DNA:t är till 99% densamma hos människor världen över
Projektet har visat att människors DNA över hela världen är till 99% densamma


HGDP är naturligtvis kontroversiellt, det reser en rad etiska frågor och har mött massiv kritik. En anledning till motståndet är att resultaten skulle kunna användas som genetiskt grundade argument för rasism. I ”Blodsamlarna” får vi följa ett forskarlag bland Nordafrikas beduinstammar och Australiens urinvånare på jakt efter arvsanlag för att lösa gåtorna kring människans evolution.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar