torsdag 31 oktober 2013

Planera ditt företagande

Det räcker inte bara att ha goda idéer utan dessa måste omsättas till verklighet för att man skall lyckas. Den kanske viktigaste frågan i egenskap av företagare är att  planerar arbetet väl. Man brukar säga att tid är pengar och detta är definitivt en sanning som alla småföretagare måste ta till sig. Ser man inte till att anpassa sin verksamhet utifrån förutsättningarna kommer det troligtvis inte dröja länge tills man tvingas slå igen.

Skatteverket har sammanställt en bra manual för vad du behöver tänka på innan du drar igång en ny affärsverksamhet. I denna skrift poängterar man vikten av att ha en tydlig affärsplan. Denna skall innehålla följande punkter:
  • Din affärsidé
  • En tydlig vision
  • Målsättning
  • Realistisk marknadsplan
  • Riskbedömning
  • Lönsamhetsberäkning
Kom ihåg att allt de arbete du lägger ner på att planera din verksamhet innan du verkställer planerna kommer du "ha igen" i ett senare, då du är väl förberedd för alla tänkbara situationer.