måndag 20 februari 2012

Skulle du äta odlat artificiellt kött? (In vitro meat)

Nu har en grupp forskare i Holland lyckas odla kött i mindre skala. Framodlingen av det vit- gulaktig laboratorieodlade in vitro meat betraktas som ett smärre genombrott. Nu återstår att försöka ge in vitro köttet en mer aptitlig färg.

Köttodling är inte något nytt, i Holland har man försökt odla fram fläskkött sedan 2006. De pågående forskningsprojekten i Holland finansernas av den Holländska staten. Också i andra länder som Japan och Sverige pågår försök med in vitro meat.Med hjälp av stamceller odlas muskelvävnad fram som sedan kan sammanfogas till större köttbitar. Ett första delmål är att lyckas odla fram köttbitar i storlek av en hamburgare.  

Nu säger sig den Holländska forskargruppen ha kommit en bra bit på vägen i sina försök att odla större köttbitar. Forskare tror att in vitro meat kan minska påfrestningen på miljön, vara billigare att producera samt mer hälsosamt än vanligt djurkött. Nu återstår det bara att se huruvida folk i allmänhet kan tänka sig artificiellt kött på sina bord.


Mer om framstegen kan du läsa på följande sidor:

http://www.reuters.com/article/2011/11/11/us-science-meat-f-idUSTRE7AA30020111111
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=4974154